BDO - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

BDO

Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie prowadzący „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami -  (BDO)” o którym mowa w art. 49 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p. zm.) przypomina podmiotom gospodarującym odpadami o konieczności aktualizowania w przedmiotowym rejestrze wpisu  o  nadany numer rejestrowy.

Na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr  znajduje się instrukcja dot. aktualizacji z zakresu działu XI, w której przedstawiono jak można dokonać przedmiotowej aktualizacji.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski