BDO - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

BDO

Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie prowadzący „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami -  (BDO)” o którym mowa w art. 49 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p. zm.) przypomina podmiotom gospodarującym odpadami o konieczności aktualizowania w przedmiotowym rejestrze wpisu  o  nadany numer rejestrowy.

Na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr  znajduje się instrukcja dot. aktualizacji z zakresu działu XI, w której przedstawiono jak można dokonać przedmiotowej aktualizacji.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:
1.    Do 15 marca 2024 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl  za 2023 rok:
•    Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.
•    Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach: 
www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,
www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,
www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
www.malopolska.pl/plastik - w zakresie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

2.    Do 31 marca 2024 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2023 rok:
•    Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko. 
Ponadto informujemy, że:
•    Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.
•    Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/  oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików PDF  https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/ 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski