LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Od stycznia 2021 roku województwo małopolskie wraz z 27 Partnerami realizuje projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dofinansowany z programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu są m.in. miasta na prawach powiatu i starostwa powiatowe w Małopolsce.Końcem sierpnia bieżącego roku w Tarnow...

Zespół Ekodoradców dla biznesu, działający w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, serdecznie zaprasza lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV.