Tarnów w liczbach

Tarnów jest doskonale skomunikowanym, kompaktowym ośrodkiem, oferującym niskie koszty inwestycji oraz dostęp do specjalistycznej kadry.

Po blisko 700 latach od nadania praw miejskich, Tarnów jest nadal ważnym ośrodkiem gospodarczym, który zamieszkuje prawie 110 tys. mieszkańców.

Spadająca stopa bezrobocia w Tarnowie oszacowana została na poziomie 5,1% w październiku 2018 r.

Stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wynosi ok. 12062, z czego najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące aż 94% wszystkich firm.

Ważnym atutem jest potencjał ludzki, będący efektem szerokiej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej.

Ponad 5300 studentów kształci się na 5 uczelniach, które umożliwiają zdobycie wiedzy młodym ludziom za całego regionu.

W Tarnowie działa także 7 instytucji otoczenia biznesu.