Tarnów w liczbach - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnów w liczbach

Tarnów jest doskonale skomunikowanym, kompaktowym ośrodkiem, oferującym niskie koszty inwestycji oraz dostęp do specjalistycznej kadry.

Po blisko 700 latach od nadania praw miejskich, Tarnów jest nadal ważnym ośrodkiem gospodarczym, w którym zameldowanych jest 100 tys. mieszkańców (98 tys. 183 osoby na pobyt stały, a 1848 na pobyt tymczasowy, dane na dzień 31 marca 2024 roku).

Spadająca stopa bezrobocia w Tarnowie oszacowana została na poziomie 4,4% na koniec marca 2024 r.

Stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wynosi ponad 13 tysięcy, z czego najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące aż 95% wszystkich firm.

Ważnym atutem jest potencjał ludzki, będący efektem szerokiej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej.

Ponad 5300 studentów kształci się na 5 uczelniach, które umożliwiają zdobycie wiedzy młodym ludziom za całego regionu.

W Tarnowie działa także 7 instytucji otoczenia biznesu.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski