Tarnów w liczbach - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnów w liczbach

Tarnów jest doskonale skomunikowanym, kompaktowym ośrodkiem, oferującym niskie koszty inwestycji oraz dostęp do specjalistycznej kadry.

Po blisko 700 latach od nadania praw miejskich, Tarnów jest nadal ważnym ośrodkiem gospodarczym, w którym zameldowanych jest ponad 105 tys. mieszkańców.

Spadająca stopa bezrobocia w Tarnowie oszacowana została na poziomie 5,6% w lutym 2021 r.

Stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wynosi ok. 12342, z czego najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące aż 95% wszystkich firm.

Ważnym atutem jest potencjał ludzki, będący efektem szerokiej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej.

Ponad 5300 studentów kształci się na 5 uczelniach, które umożliwiają zdobycie wiedzy młodym ludziom za całego regionu.

W Tarnowie działa także 7 instytucji otoczenia biznesu.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski