Zarządzanie kryzysowe

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie

w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
w Urzędzie Miasta Tarnowa,
ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 27 30, 14 688 27 31,
kom. 504 044 039, 725 450 345,
faks 14 688 27 30
e-mail: bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

po godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa
Straż Miejska w Tarnowie,
ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 33-100 Tarnów

tel. alarmowy 986,
tel. 14 621 14 25, 14 622 35 51,
faks 14 621 55 28
e-mail: oficer@umt.tarnow.pl

 

Monitoring powodziowy - sprawdź

Ostrzeżenia meteorologiczne - sprawdź