Tarnowska Karta Miejska

Wzór tarnowskich kart miejskich wersja PREMIUM / STANDARD

Już od ponad sześciu lat mieszkańcy Tarnowa korzystać mogą z Tarnowskiej Karty Miejskiej. Jest to karta imienna dostępna w dwóch rodzajach: premium i standard.

Oba rodzaje kart mogą służyć m.in. jako nośnik biletów – zarówno okresowych, jak i jednorazowych – tarnowskiej komunikacji miejskiej oraz jako elektroniczna portmonetka (płatność za parkowanie w miejskich parkomatach). Zapewniają także dostęp do internetowego systemu doładowania ekarty – sdk.umt.tarnow.pl

Karta w wersji premium dodatkowo upoważnia natomiast m.in. do tańszych przejazdów komunikacją miejską, tańszych wejść na lodowiska i baseny oraz do parkowania w Tarnowie na preferencyjnych warunkach. Umożliwia także elektroniczne głosowanie w tarnowskim budżecie obywatelskim. Od listopada ubiegłego roku karta premium dostępna jest także dla osób, które są w Tarnowie zameldowane na pobyt czasowy lub nie są w ogóle zameldowane, ale mieszkają na terenie Tarnowa i tu płacą podatki.

Informacje o tym, kto może otrzymać kartę miejską w wersji premium, a kto w wersji standard dostępne są pod adresem: http://www.ekarta.umt.tarnow.pl/index.php?id=102,103

Wniosek o wydanie TKM można pobrać: w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (pokój nr 106), ul. Krakowskiej 42 oraz przy ul. Brama Pilzneńska 3, a także na stronie: www.ekarta.umt.tarnow.pl. Aby ją otrzymać, przy składaniu wniosku w jednym z tych trzech punktów, należy przedłożyć dokument pozwalający ustalić tożsamość, dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów tarnowską komunikacją miejską (w przypadku osób których to dotyczy). 

Szczegółowe informacje dotyczące Tarnowskiej Karty Miejskiej dostępne są na stronie: www.ekarta.umt.tarnow.pl

 

Na skróty:

KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY

KARTA TARNOWSKIEGO SENIORA