Zwolnienia od podatku

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

 

Przedsiębiorcy na terenie Miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis) - przedłużenie Uchwały do 31.12.2023 r. (uchwala-przedluzenie.pdf)

Kontakt: Wydział Podatków i Windykacji, ul. Nowa 4, pok. 12, tel: 14 68 82 512

 

Zwolnienie od podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

 

W 2018 r. weszły w życie nowe przepisy określające zasady wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2483)).

Dotychczas istniejące specjalne strefy ekonomiczne ustąpiły miejsca Polskiej Strefie Inwestycji. Nowa ustawa zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

40% dla dużych | 50% dla średnich | 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

- 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)

- 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. +48 690 835 700
lblacha@kpt.krakow.pl

 

Justyna Czyszek
tel. +48 690 950 600
jczyszek@kpt.krakow.pl

Nowe regulacje prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych:
http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski