Zwolnienia od podatku

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

 

Przedsiębiorcy na terenie Miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

 

UCHWAŁA LIV/578/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24.05.2018r.,w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

 

UCHWAŁA XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa (pomoc de minimis).

 

UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis).

 

Kontakt: Wydział Podatków i Windykacji, ul. Nowa 4, pok. 12, tel: 14 68 82 512

 

UCHWAŁA XI/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (regionalna pomoc inwestycyjna).

 

Kontakt:

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa
ul. Wałowa 10 (Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości), pok. 1
tel: 14 68 82 820, 14 68 82 821

 

 

Zwolnienie od podatku dochodowego na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Tarnowskiej Podstrefy SSE mogą uzyskać pomoc publiczna przyznawana w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy publicznej jest pozyskanie zezwolenia od Krakowskiego Parku Technologicznego na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy:

  • małe firmy- 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  • średnie firmy- 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  • duże firmy – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. - spółka zarządzająca Tarnowską Podstrefą Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) przejdź do strony TKP S.A. 

 

Kontakt: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Słowackiego 33-37, tel: 14 62 77 594