Tarnowski Junior Biznesu - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowski Junior Biznesu

Blisko 20 000 zł dla najlepszych pomysłów znajdzie się w puli nagród finansowych i rzeczowych w VIII edycji Konkursu Tarnowski Junior Biznesu.

 

Prezydent Tarnowa - Roman Ciepiela oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zapraszają wszystkich zainteresowanych do  udziału w tegorocznej edycji Konkursu, który trwale zapisał się w pro-przedsiębiorczym krajobrazie Tarnowa.

Nadrzędnym celem Konkursu jest kształtowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych oraz młodzieży i wychowanków innych jednostek oświatowych, mających swe siedziby na terenie Tarnowa, postaw przedsiębiorczych, a także promocja przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

W związku z ustanowieniem roku 2022 w Tarnowie – Rokiem Jana Szczepanika, tematyka VIII edycji Konkursu, związana jest z Janem Szczepanikiem. Praca konkursowa musi dotyczyć osiągnięć i wynalazków Jana Szczepanika i przedstawiać ewolucję jednego z jego pomysłów lub wynalazków, od momentu powstania, po jego wykorzystanie w najnowszych technologiach funkcjonujących współcześnie.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych;
  • Studenci szkół wyższych.
 

W tym roku do rywalizacji zapraszamy 2-osobowe Zespoły. Nagrody finansowe w Konkursie dla każdej z kategorii, przedstawiają się następująco:

I miejsce: 4 000 zł (po 2 000 zł na członka Zespołu Konkursowego);
II miejsce: 3 000 zł (po 1 500 zł na członka Zespołu Konkursowego);
III miejsce: 2 000 zł (po 1 000 zł na członka Zespołu Konkursowego).

Dodatkowo przyznana zostanie nagroda publiczności, dla uczestnika, którego prezentacja uzyska najlepszy wynik w głosowaniu internetowym.

Prace konkursowe należy składać w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Wałowa 10, pok. 1 (parter), w terminie do dnia 15 marca 2022 r.

Podsumowanie i wyniki VIII Edycji Konkursu

Galeria zdjęć z Gali wręczenia nagród VIII Edycji Konkursu

 

Poprzednie edycje:

 

Tarnowski Junior Biznesu 2021

Tarnowski Junior Biznesu 2020

Tarnowski Junior Biznesu 2019

Tarnowski Junior Biznesu 2018

Tarnowski Junior Biznesu 2017

Tarnowski Junior Biznesu 2016

Tarnowski Junior Biznesu 2015


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski