Tarnowski Junior Biznesu

Ponad 12 000 zł dla najlepszych pomysłów na biznes, znajdzie się w puli nagród finansowych i rzeczowych w VII edycji Konkursu Tarnowski Junior Biznesu.

 

Prezydent Tarnowa - Roman Ciepiela oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zapraszają wszystkich zainteresowanych do  udziału w tegorocznej edycji Konkursu, który trwale zapisał się w pro-przedsiębiorczym krajobrazie Tarnowa.

Nadrzędnym celem Konkursu jest kształtowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych oraz młodzieży i wychowanków innych jednostek oświatowych, mających swe siedziby na terenie Tarnowa, postaw przedsiębiorczych, a także promocja przedsiębiorczości oraz innowacyjności.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych;
  • Studenci szkół wyższych.
 

Nagrody finansowe w Konkursie dla każdej z kategorii, przedstawiają się następująco:

I miejsce: 2 000 zł
II miejsce: 1 500 zł
III miejsce: 1 000 zł

Dla uczestników, którzy zajmą miejsca IV-VI przewidziano nagrody rzeczowe.

Dodatkowo przyznana zostanie nagroda publiczności, dla uczestnika, którego prezentacja uzyska najlepszy wynik w głosowaniu internetowym.

Z uwagi na wybuch epidemii SARC-CoV-2, która uniemożliwiła przeprowadzenie ubiegłorocznej edycji Konkursu, organizatorzy zagwarantowali udział wszystkim, którzy złożyli swoje biznesplany w 2020 r. automatyczne zgłoszenia ich prac, do tegorocznej edycji, bez żadnych dodatkowych formalności. Jedynym warunkiem jest, kontynuowanie nauki w b.r. przez osoby składające prace do edycji 2020 r. w szkołach, szkołach wyższych i innych jednostkach oświatowych, które reprezentowali w ubiegłym roku.

Biznesplany należy dostarczyć, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w regulaminie, do dnia 15 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje i pytania: tel. 14 688 26 46 lub 14 688 28 20, e-mail: m.pawlowski@umt.tarnow.pl

 

Regulamin Konkursu wraz załącznikami, można pobrać poniżej:

 

 

Poprzednie edycje:

 

Tarnowski Junior Biznesu 2020

Tarnowski Junior Biznesu 2019

Tarnowski Junior Biznesu 2018

Tarnowski Junior Biznesu 2017

Tarnowski Junior Biznesu 2016

Tarnowski Junior Biznesu 2015