Opłata reklamowa dla przedsiębiorców - stawki na 2024 r. - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Opłata reklamowa dla przedsiębiorców - stawki na 2024 r.

Uchwała Nr XCVI_908_2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Stawki opłaty reklamowej określa się w wysokości:

1.    dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących słupem ogłoszeniowym:

  • część stała opłaty reklamowej - 1,50 zł dziennie;
  • część zmienna opłaty reklamowej - 0,10 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy; dziennie.

2.    dla urządzeń reklamowych będących słupem ogłoszeniowym:

  • część stała opłaty reklamowej - 0,10 zł dziennie;
  • część zmienna opłaty reklamowej - 0,01 zł. od 1 m2 pola powierzchni urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy dziennie.

Właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych zobowiązani są wypełnić odpowiednią deklarację, którą należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowa lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej "ePUAP". Szczegółowe terminy złożenia deklaracji określa uchwała.

Obliczoną na podstawie deklaracji opłatę reklamową należy wpłacać, bez wezwania, na rachunek Gminy Miasta Tarnowa w terminach do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

 

 

 

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę reklamową: 21 1020 2892 0000 5202 0765 9875

Kontakt w sprawie opłat reklamowych:

Wydział Podatków i Windykacji
Referat Podatków Lokalnych
ul. Nowa 4, pok. 105
tel. 14 688 26 06
e-mail: k.zoladz@umt.tarnow.pl


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski