Dlaczego warto tu zainwestować - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Dlaczego warto tu zainwestować

Rozwój gospodarczy Tarnowa to najważniejszy cel funkcjonowania samorządu, który warunkuje inne, równie ważne sfery życia mieszkańców. Gospodarka oparta na stabilnych, dobrze płatnych miejscach pracy, wykorzystująca nowoczesne technologie to priorytet działalności tarnowskiego samorządu. Przygotowywane tereny inwestycyjne, zwolnienia od podatku wspierające inwestorów, aktywizacja i szkolenia dla działających firm to tylko przykłady realizowanych działań. Potencjał Tarnowa to również współpraca w aglomeracji. Jako stolica subregionu tarnowskiego miasto pełni funkcję lidera, kreując oraz koordynując współpracę w zakresie promocji oraz oferty inwestycyjnej. Rozwój gospodarczy oraz promocja proinwestycyjna to priorytety działalności miasta. Pozycja lidera subregionu pozwala również na wykorzystanie jednego z najważniejszych czynników, z punktu widzenia wyboru miejsca inwestycji lub ulokowania działalności, czyli kapitału ludzkiego.

W Tarnowie działa Inkubator Przedsiębiorczości, w którym firmy, działające na rynku nie dłużej niż 2 lata, mogą wynająć powierzchnie biurowe oraz produkcyjno-usługowo magazynowe po preferencyjnych cenach. Jest to największy tego typu obiekt w Małopolsce, zlokalizowany w Strefie Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne”, administrowany przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., który zapewnia przedsiębiorcom kompleksową opiekę i pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Tarnów coraz częściej jest wymieniany jako potencjalny ośrodek dla lokowania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych, stanowiąc naturalne uzupełnienie oferty stolicy województwa. W ostatnich latach tarnowski magistrat podejmuje intensywne działania, które pozwalają budować potencjał miasta otwartego na nowe branże sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Najważniejsze aspekty rozwoju Tarnowa:

  • Pozytywna ocena warunków życia pod względem bezpieczeństwa i usług z zakresu ochrony zdrowia.
  • Stosunkowo wysoki odsetek osób młodych w strukturze społeczeństwa.
  • Status obszaru o dużym znaczeniu dla przemysłu.
  • Inicjatywy wspierające przedsiębiorczość (Strefy Aktywności Gospodarczej, Polska Strefa Inwestycji, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Inkubator Przedsiębiorczości).
  • Dostępność terenów inwestycyjnych w mieście i okolicach.
  • Sieć połączeń drogowych zapewniająca sprawną komunikację z głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce.
  • Sieć połączeń kolejowych zapewniająca sprawną komunikację na obszarze województwa oraz kraju.
  • Wzrost środków budżetowych ogółem i w przeliczeniu na mieszkańca.

Miasto Tarnów otrzymało w 2020 r. certyfikat inteligentnego miasta pn. „Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, zgodnie z normą PN-ISO 37120:2015-03.

W mieście prowadzonych jest wiele zadań i projektów mających na celu zrealizowanie wizji miasta jako inteligentnego, tj. wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne. Zadania te są realizowane w obszarze: transportu publicznego, infrastruktury budowlanej, infrastruktury transportowej, rozwoju biznesu i rozwoju społecznego.

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski