Dane telefoniczne i adresowe

I Urząd Skarbowy w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96a
33-100 Tarnów
tel.: 14 630 23 00
fax: 14 630 23 10
www.pierwszyskarbowy.tarnow.pl

II Urząd Skarbowy w Tarnowie
Aal. Solidarności 5-9b
33-100 Tarnów
tel.: 14 632 82 25
fax: 14 632 82 22
www.us2.tarnow.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Oddział w Tarnowie
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
tel.: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych
www.zus.pl

 

Urząd Statystyczny w Krakowie
ODDZIAŁ w TARNOWIE
pl. Kazimierza Wielkiego 2
33-100 Tarnów
tel.: 14 688 02 00
fax: 14 688 02 50
www.stat.gov.pl 

 

Powiatowa Stacja Sanitarna - Epidemiologiczna
(jeżeli firma prowadzi działalność w zakresie żywienia oraz usług osobistych dla ludności)
ul. Mościckiego 10
33-100 Tarnów
tel.: 14 621 70 97(98)
fax: 14 621 75 43
www.psse.tarman.pl

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
(jeżeli wymagany jest nadzór i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej)
ul. Klikowska 39
33-100 Tarnów
tel.: 14 631 70 42
fax: 14 631 70 07
www.straz.tarnow.pl