Tarnowski Junior Biznesu 2016

12 000 złotych przygotowano w puli nagród finansowych i rzeczowych dla najlepszych biznes planów w II edycji Tarnowskiego Juniora Biznesu. Studenci i uczniowie stają przed szansą prezentacji swoich pomysłów, które mogą stać się ich drogą do sukcesu zawodowego.

Celem konkursu jest edukacja przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw pro-biznesowych i innowacyjnych. Biznes plan firmy, która mogłaby funkcjonować w Tarnowie powinien uwzględnić uwarunkowania i przewagi jakie daje lokalny rynek oraz wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (pobierz RSI WM).

Każda placówka edukacyjna – szkoła, zespół szkół, uczelnia - może wytypować do konkursu maksymalnie trzech uczniów, ale nie mogą to być laureaci ubiegłorocznej, pierwszej edycji „Tarnowskiego Juniora Biznesu”.

Biznes plany powinny zostać dostarczone do Wydziału Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 6, pok. 116 – budynek Poczty Polskiej), do 31 marca 2016 r.

Oceny biznes planów oraz indywidualnych prezentacji dokona czteroosobowe jury powołane przez Urząd Miasta Tarnowa, w którego skład wejdą dwie osoby reprezentujące Urząd i po jednej z Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Tarnowa.

Dla tegorocznych laureatów przygotowano nagrody finansowe w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Odpowiednio: za zajęcie pierwszego miejsca 2000 zł, drugiego 1500 zł i trzeciego 1000 zł. Miejscom IV-VI zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Laureatów II edycji „Tarnowskiego Juniora Biznesu” poznamy już 15 kwietnia na uroczystej gali podsumowującej konkurs.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem II edycji konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.

 

Podsumowanie II edycji "Tarnowskiego Juniora Biznesu 2016"

 

Galeria zdjęć z uroczystej gali podsumowującej II edycję

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Obsługi Przedsiębiorców, ul. Mickiewicza 6, pok. 6, pok. 116, tel. 14 688 28 20.