Tarnowski Junior Biznesu 2017

12 000 złotych przygotowano w puli nagród finansowych i rzeczowych dla najlepszych biznes planów w III edycji Tarnowskiego Juniora Biznesu. Studenci i uczniowie po raz kolejny stają przed szansą prezentacji swoich pomysłów, które mogą stać się ich drogą do sukcesu zawodowego.

Celem konkursu jest edukacja przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw pro-biznesowych i innowacyjnych. Biznes plan firmy, która mogłaby funkcjonować w Tarnowie powinien uwzględnić uwarunkowania i przewagi jakie daje lokalny rynek oraz wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (pobierz RSI WM).

 

 

Każda placówka edukacyjna – szkoła, zespół szkół, uczelnia - może wytypować do konkursu maksymalnie trzech uczniów, ale nie mogą to być laureaci poprzednich edycji „Tarnowskiego Juniora Biznesu”.

Biznes plany powinny zostać dostarczone do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 6, pok. 116 – budynek Poczty Polskiej), do 31 marca 2017 r.

Oceny biznes planów oraz indywidualnych prezentacji dokona czteroosobowe jury powołane przez Urząd Miasta Tarnowa, w którego skład wejdą dwie osoby reprezentujące Urząd i po jednej z Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Tarnowa.

Dla tegorocznych laureatów przygotowano nagrody finansowe w dwóch kategoriach: 1) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych, 2) studenci szkół wyższych. Odpowiednio: za zajęcie pierwszego miejsca 2000 zł, drugiego 1500 zł i trzeciego 1000 zł. Miejscom IV-VI zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej gali konkursu, która odbędzie się w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10. O terminie gali uczestnicy konkursu oraz koordynatorzy zostaną poinformowani przez organizatora drogą telefoniczną i mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem III edycji konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.

 

Podsumowanie III edycji "Tarnowskiego Juniora Biznesu 2017"

 

Galeria zdjęć z uroczystej gali podsumowującej III edycję

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. Mickiewicza 6, pok. 116, tel. 14 688 28 20, wrg@umt.tarnow.pl