Tarnowski Junior Biznesu 2020

12 000 zł w puli nagród finansowych i rzeczowych dla najlepszych biznesplanów w VI edycji KonkursuTarnowski Junior Biznesu

Studenci i uczniowie! - po raz kolejny stajecie przed szansą prezentacji swoich pomysłów, które mogą stać się drogą do Waszego sukcesu zawodowego.

Celem Konkursu jest edukacja przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw pro-biznesowych i innowacyjnych. Biznesplan firmy powinien uwzględniać uwarunkowania i przewagi jakie daje lokalny, tarnowski rynek.

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych.
  • Studenci szkół wyższych.

 

Nagrody finansowe:

  • I miejsce: 2 000 zł
  • II miejsce: 1 500 zł
  • III miejsce: 1 000 zł

Miejscom IV-VI zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej gali Konkursu, która odbędzie się w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10. O terminie gali uczestnicy Konkursu oraz koordynatorzy zostaną poinformowani przez organizatora drogą telefoniczną i mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zachęcamy do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.

Biznesplany należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 6, pok. 116 – budynek Poczty Polskiej), do dnia 13 marca 2020 r.

II etapem zgłoszeń do Konkursu będą prezentacje pomysłów, zarejestrowane w formie wideo. Nagrania przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu, w dniach 17-18 marca 2020 r., wg. kolejności zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną.

 

Szczegółowe informacje i pytania: tel. 14 688 28 20, wrg@umt.tarnow.pl

 

Regulamin Konkursu wraz formularzem zgłoszeniowym, wzorem biznes planu i niezbędnymi załącznikami:

 

 

 

Poprzednie edycje:

 

Tarnowski Junior Biznesu 2019

Tarnowski Junior Biznesu 2018

Tarnowski Junior Biznesu 2017

Tarnowski Junior Biznesu 2016

Tarnowski Junior Biznesu 2015