Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Małopolskie firmy sektora MŚP, chcące wziąć udział w Projekcie „Business Boost for Małopolska 2”, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz załącznikami określającymi zasady rekrutacji i uczestnictwa, w szczególności kryteria kwalifikacji, tryb rekrutacji uczestników, prawa i obowiązki uczestników, warunki uczestnictwa w wydarzeniach oraz zasady ich ukończenia i rezygnacji z udziału w Projekcie.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski