Biuro Projektu - Kontakt - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Biuro Projektu - Kontakt

 

 

„Business Boost for Malopolska”

nr: RPMP.03.03.01-12-0117/16-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

 

Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Rozwoju Gospodarczego

ul Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów

http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska

e-mail: bbm@umt.tarnow.pl

tel/fax: +48 14 68 82 645

 

 

Biuro Projektu w Krakowie

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. +48 12 628 20 45

Koordynator projektów ds. inwestycji zagranicznych i współpracy międzynarodowej

Magdalena Mikołajczyk

e-mail: mikolajczyk@transfer.edu.pl 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski