Forum Inteligentnych Specjalizacji - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Forum Inteligentnych Specjalizacji

 

 

 

Forum Inteligentnych Specjalizacji: 26-27 września 2018 r.

 

Forum Inteligentnych Specjalizacji - dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w Tarnowie (I dzień) i Krakowie (II dzień) i będzie miejscem spotkań, wymiany myśli i doświadczeń sektora nauki i biznesu. Podczas dwudniowego wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne poświęcone m.in.: umiędzynaradawianiu działalności małopolskich MŚP; znaczeniu inteligentnych specjalizacji dla Regionu oraz współpracy nauki z biznesem.

Forum Inteligentnych Specjalizacji będzie również okazją do zaprezentowania dotychczasowych dokonań, ale i motywacją do dalszych działań. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie realizacji projektów z dziedziny inteligentnych specjalizacji, zarówno wśród przedsiębiorców jaki i samorządów.

Forum będzie również miejscem spotkań z kontrahentami i umożliwi nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Obecność zagranicznych i krajowych mediów przyczyni się do promocji Regionu jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji jak i podejmowania współpracy.

W wydarzeniu będą mogli wziąć udział i zaprezentować swoją ofertę przedsiębiorcy reprezentujący wszystkie branże zdefiniowane wg. RSI Małopolski.

Podczas drugiego dnia Forum w Krakowie, odbędą się wizyty studyjne w laboratoriach połączone ze spotkaniem z naukowcami.

Organizacja II dnia Forum Inteligentnych Specjalizacji przebiegać będzie pod kątem nawiązywania współpracy naukowej z inwestorami zagranicznymi, promowania innowacyjności i przedstawienia oferty technologicznej Małopolski.

Zagraniczni przedsiębiorcy i naukowcy będą mieli szansę zapoznać się z realizowanymi projektami badawczymi i odwiedzenia odpowiednich laboratoriów.

Forum zostanie zakończone Galą Innovator Małopolski dla 150 osób (przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele władz) i wręczeniem nagród dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców (MŚP) w Małopolsce w kategoriach dedykowanych dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach.

Podczas gali planowana jest organizacja panelu dyskusyjnego, gdzie zostaną poruszone tematy budowania platformy współpracy międzynarodowej w obszarze badawczym i inwestycyjnym, a także zaaranżowane spotkania S2S i S2B, które będą miały na celu zachęcenie naukowców i przedsiębiorców do rozwijania działalności zarówno innowacyjnej, jak i inwestycyjnej w Małopolsce.

 

Rekrutacja na Forum będzie prowadzona drogą internetową strona WWW, email, a także faksem oraz listownie - więcej informacji w najbliższym czasie.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski