Warsztaty dla firm sektora MŚP - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Warsztaty dla firm sektora MŚP

 

 

Warsztaty dla firm sektora MŚP: II-III kwartał 2017 r.

Warsztaty dla firm sektora MŚP z Małopolski, w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej. W ramach zadania odbyło się 5 jednodniowych warsztatów (2 w Tarnowie i 3 w Krakowie), w 15-osobowych grupach.

Tematyka warsztatów:

 • Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie (warsztat w Tarnowie i Krakowie).
  • rozpoczęcie działalności eksportowej;
  • wyznaczenie celów eksportowych;
  • analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu;
  • analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych (przy wykorzystaniu analizy SWOT);
  • wybór krajów do ekspansji zagranicznej; analizy rynków docelowych;
  • dobór optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa;
  • określenie podstawowych etapów realizacji działań eksportowych.
 • Jak rozwijać działalność na rynkachzagranicznych by odnieść sukces? (warsztat w Tarnowie i Krakowie).
  • eksport jako możliwość rozwoju firmy;
  • sposoby i kryteria wyboru rynków do ekspansji; dobór strategii ekspansji;
  • przygotowanie oferty na rynki zagraniczne;
  • stworzenie strategii (produktu, dystrybucji i ceny);
  • pozyskiwanie partnerów zagranicznych;
  • komunikacja i działania PR w zakresie współpracy z dystrybutorami;
  • wskazanie na najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminacji.
 • Ochrona własności intelektualnejmiecz i tarcza przedsiębiorcy (warsztat w Krakowie).
  • ochrona własności intelektualnej;
  • źródła prawa własności intelektualnej;
  • jak można chronić innowacyjne rozwiązania?;
  • prawo autorskie, a prawo własności przemysłowej;
  • ochrona prawno-autorska;
  • ochrona patentowa;
  • ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

 

Dopełnieniem warsztatów było bezpłatne doradztwo konsultantów Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców w zakresie:

 • wchodzenia na nowe rynki zbytu;
 • wsparcie w nawiązywaniu zagranicznej współpracy biznesowej i technologicznej;
 • udostępnianie wyników analiz branżowych, rynkowych z międzynarodowych baz danych przez cały okres realizacji projektu.

 

 

Szczegóły oraz zasady rekrutacji można znaleźć tutaj: NABÓR

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski