Postępowania zakończone

1. Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług cateringu w Tarnowie WRG.042.1.2017.ZP.1- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 7 marca 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

2. Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług cateringu w Krakowie WRG.042.1.2017.ZP.2 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 8 marca 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

3. Zapytanie ofertowe - Warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej WRG.042.1.2017.ZP.3 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 8 marca 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

4. Nagranie i emisja spotu radiowego reklamującego warsztaty dla sektora MŚP z Małopolski WRG.042.1.2017.ZP.4 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 7 marca 2017 r.

 

5. Publikacja ogłoszenia w dzienniku prasowym, reklamującego warsztaty dla sektora MŚP z Małopolski WRG.042.1.2017.ZP.5 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 9 marca 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

6. Zapytanie ofertowe - organizacja obsługi spotkania biznesowego w ramach promocji Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, podczas Targów REAL CONNECT 2017 w Warszawie WRG.042.1.2017.ZP.6 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 29 marca 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

7. Zapytanie ofertowe- Wykonanie zdjęć z powietrza z wykorzystaniem drona, będących elementem Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej WRG.042.1.2017.ZP.9 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 7 kwietnia 2017 r.

 

8. Zapytanie ofertowe - Wykonanie, administrowanie i pozycjonowanie portalu internetowego Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, wraz z zakupem domeny i hostingu WRG.042.1.2017.ZP.7 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 12 kwietnia 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

9. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie 2 opracowań/analiz rynku niemieckiego i rynku hiszpańskiego (katalońskiego) pod kątem wybranych specjalizacji Małopolski w ramach projektu „Business Boost for Malopolska” - Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie, termin składania ofert: 24 maja 2017 r.

 

10. Zapytanie ofertowe - Wykonanie filmu promocyjnego „Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej” oraz potencjału inwestycyjnego Regionu Tarnowskiego, dla projektu „Business Boost for Malopolska" WRG.042.1.2017.ZP.10 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 26 maja 2017 r.

 

11. Nagranie spotu promującego Zintegrowaną Platformę Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej oraz jego emisja WRG.042.1.2017.ZP.11 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 26 lipca 2017 r., godz. 10:00.

 

12.Zapytanie dotyczące podania orientacyjnej wyceny dla zamówienia pod nazwą: "Kompleksowa organizacja i obsługa wyjazdu na targi przedstawicieli Miasta Tarnowa oraz przedsiębiorców, wraz z organizacją udziału w targach"

 

13. Wydruk, tłumaczenie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu „Business Boost for Malopolska” WRG.042.1.2017.ZP.15 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 21 września 2017 r. 

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

14. Publikacja ogłoszeń prasowych promujących projekt Business "Boost for Małopolska" WRG.042.1.2017.ZP.16 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 2 października 2017 r. 

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

15. Nagranie spotów promujących wyjazdy na targi zagraniczne i krajowe wraz z ich emisją w ramach projektu „Business Boost for Małopolska” - termin składania ofert: 10 października 2017 r. 

Informacja o wyborze oferty

 

16. Organizacja i obsługa wyjazdu na targi do Barcelony i Warszawy dla przedstawicieli Miasta Tarnowa oraz przedsiębiorców w ramach projektu Business Boost for Malopolska (WRG.042.1.2017.ZP.14) - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 13 października 2017 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

17.  Zapytanie ofertowe - Wynajem nośników billboardowych w celu przeprowadzenia kampanii promocyjnej „Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej” oraz potencjału inwestycyjnego Regionu Tarnowskiego, dla projektu „Business Boost for Małopolska WRG.042.1.2017.ZP.18 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 18 grudnia 2017 r., godz. 10:00.

 

18. Organizacja i obsługa wyjazdu na targi ELEKTROTECHNIKA 2018 przedstawicieli Miasta Tarnowa oraz przedsiębiorców - WRG.042.1.2018.ZP.1 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 19 stycznia 2018 r.  

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

19. Organizacja obsługi spotkania biznesowego w ramach promocji Zintegrowanej Platformy Ofert inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, podczas Salonu Logistyki i Magazynowania LOGISTEX w Sosnowcu WRG.042.1.2018.ZP.2 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 13 kwietnia 2018 r., godz. 10:00.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

20. Kompleksowa organizacja i obsługa wyjazdu na targi zagraniczne przedstawicieli Miasta oraz przedsiębiorców - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa, termin składania ofert: 18 maja 2018 r., godz. 10:00.

 

21. Wydruk billboardów w ramach projektu pt. "Business Boost for Malopolska" WRG.042.1.2018.ZP.4 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 9 sierpnia 2018 r., godz. 11:00. - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 13 sierpnia 2018 r., godz. 11:00. 

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

22. Dostawa galanterii promocyjnej w ramach projektu "Business Boost for Malopolska" WRG.042.1.2018.ZP.5 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 13 sierpnia 2018 r., godz. 11:00.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

23. Zapytanie ofertowe WRG.042.1.2018.ZP.6 - Usługa publikacji ogłoszeń prasowych promujących Forum Inteligentnych Specjalizacji w ramach projektu Business Boost for Małopolska - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania ofert: 7 września 2018 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

 

24. Zapytanie cenowe WRG.042.1.2018.ZP.7 - Usługa nagrania i emisji spotu radiowego, w ramach projektu Business Boost for Malopolska - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania ofert: 5 września 2018 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

25. Zapytanie ofertowe WRG.042.1.2018.ZP.8 - wynajem i wyklejenie billboardów w projekcie Business Boost for Małopolska - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania ofert: 5 września 2018 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

26. Zapytanie ofertowe WRG.042.1.2018.ZP.9 - Usługa tłumaczeń symultanicznych dla uczestników Forum Inteligentnych Specjalizacji, w ramach projektu Business Boost for Malopolska - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania ofert: 5 września 2018 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

27. Zapytanie Ofertowe WRG.042.1.2018.ZP.10 - Świadczenie usług cateringu podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji w ramach projektu Business Boost for Małopolska - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania ofert: 7 września 2018 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.

 

28. Zapytanie Ofertowe Organizacja WRG.042.1.2018.ZP.11 - Usługa organizacji Forum Inteligentnych Specjalizacji, w ramach projektu Business Boost for Malopolska - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. Termin składania ofert: 7 września 2018 r. 

Treść ogłoszenia można znaleźć również w Bazie Konkurencyjności - Fundusze Europejskie.