Forum Gospodarcze 2022 - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Forum Gospodarcze 2022

Forum Gospodarcze, które odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2022 r., będzie okazją do debaty o kluczowych problemach europejskiej gospodarki, która dopiero co narażona na negatywne skutki pandemicznych obostrzeń, dziś musi stawić czoła potężnym wyzwaniom związanym z wojną w Ukrainie. Pierwsza edycja odbędzie się w Tarnowie, drugiej co do wielkości aglomeracji w Małopolsce, mieście na prawach powiatu położonym na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków handlowych.

Tarnów wraz z ościennymi gminami, w ramach Aglomeracji Tarnowskiej, od lat współpracuje na rzecz szeroko pojętego rozwoju gospodarczego oraz inicjowania przedsięwzięć proinwestycyjnych. Gmina może pochwalić się takimi wyróżnieniami jak Nagroda Krakowskiego Parku Technologicznego w kategorii: Najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne oraz I miejscem w województwie małopolskim w IX Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal”, zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

O współczesnych wyzwaniach rozmawiać będzie ponad 400 gości Forum, a wśród nich przedstawiciele sektora prywatnego, parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Forum odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, rozmów, prezentacji i bloków tematycznych. Szerokie grono ekspertów będzie debatować nad takimi kluczowymi zagadnieniami jak: bezpieczeństwo energetyczne, reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji czy polityka klimatyczna.

Miejsce: Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, ul. Lippóczy'ego 4

Rejestracja:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/forum-gospodarcze-2022/

 

PLANOWANY PRZEBIEG:

Dzień 1: Sesja plenarna
Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
Gala wręczenia nagród, uroczysta kolacja

Dzień 2: Sesja plenarna
Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje

TEMATYKA FORUM GOSPODARCZEGO:

 
 • Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów
 • W jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia
 • Infrastruktura – klucz do rozwoju regionów
 • Budowa marki na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
 • Jak zachęcić MŚP do zwiększania nakładów inwestycyjnych
 • Eksport i ekspansja polskich firm – aspiracje, klimat, bariery i szanse
 • Firma rodzinna – przewaga konkurencyjna czy hamulec rozwoju?
 • U progu kryzysu gospodarczego. Kto może na nim skorzystać?
 • Samorząd jako inwestor o rosnącym znaczeniu na rynku
 • Zainwestuj w … Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną?
 • Rola przemysłu zbrojeniowego w dzisiejszych relacjach międzynarodowych
 • Efektywny Przemysł sportowy, czyli jak zarobić na aktywności fizycznej?
 • Innowacje w energetyce – bariery i wyzwania na następne dekady
 • Monokultura to nie monopol. Jak zbudować regionalną specjalizację?
 • Polityka społeczna a rozwój gospodarczy
 • Przemysł kultury sposobem na rozwój regionu
 • Prywatna, państwowa, spółdzielcza i komunalna – czy forma własności ma wpływ na funkcjonowanie biznesu?
 • Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania
 • Carpathia – Marka Karpacka – ambicje versus możliwości
 • Kultura czy religia. Czego potrzeba w biznesie?
 

GOŚCIE FORUM:

Ponad 400 osób reprezentujących sektor prywatny zarówno z Polski, jak i z zagranicy, przedstawiciele administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

HACKATHON:

W ramach Forum Gospodarczego zorganizowany zostanie 36-godzinnym Hackathon „Tarnów - technologie przyszłości”, który odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, przy ul. Lippóczy'ego 4.

Celem Hackathonu jest programowanie oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań z dziedziny technologii SMART dla miasta Tarnowa.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy:

 

Partnerzy merytoryczni hackathonu:

 

Patronat honorowy:

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZATORZY:

 

www.tarnow.pl

 
 

www.forum-ekonomiczne.pl

 

www.festiwalbiegowy.pl

 

 

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Business Boost for Małopolska 2", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski