II Forum Gospodarcze Polonii Świata - relacja

Za nami druga edycja Forum Gospodarczego Polonii Świata. Podczas dwudniowej imprezy o charakterze gospodarczym uczestnicy dyskutowali o możliwościach współpracy między polskimi a polonijnymi przedsiębiorcami. Goście, przedstawiciele Polonii, którzy przybyli do Tarnowa, podkreślali, że możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi biznesmenami i reprezentantami polskiego samorządu jest nie do przecenienia, a tego typu konferencje powinny odbywać się cyklicznie.

Udział w Forum wzięli przedstawiciele środowisk polonijnych, prowadzący działalność gospodarczą oraz społeczno-kulturalną. – Nie chcielibyśmy dzisiaj i jutro rozmawiać wyłącznie o relacjach polskich i warunkach funkcjonowania Polaków za granicą. Będę gorąco zachęcał do rozmowy, w jaki sposób zacieśniać relacje gospodarcze – mówił podczas otwarcia Forum prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, prezydent Roman Ciepiela, zachęcał przedstawicieli Polonii do tworzenia z polskimi przedsiębiorstwami podmiotów, mogących korzystać z funkcjonujących w Małopolsce bonów na innowacje. - Ponad 200 milionów euro przeznaczonych jest na wsparcie średnich i małych przedsiębiorstw, które same nie mają biur badawczo-rozwojowych i ośrodków badawczych. Taki bon, to realny pieniądz, którym przedsiębiorca może zapłacić w ośrodku naukowym czy laboratorium na rozwiązanie jakiegoś problemu czy też wprowadzenie nowego rozwiązania. Roman Ciepiela zwrócił również uwagę na całkowicie inne niż w USA podejście w Polsce i w Unii Europejskiej do nowych wyzwań.

Na znaczenie gospodarczej edukacji zagranicą wskazywał prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Władysław Lizoń. - Byłoby niezwykle korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Kanady, gdybyśmy mogli wymieniać się młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżaliby do obu krajów w ramach stażu i poznawali warunki w jakich się pracuje. Spotkałem wielu młodych Kanadyjczyków, którzy przyjeżdżali do Polski i oni są Polską zachwyceni. Tego typu reklamy nie da się kupić za żadne pieniądze – podkreślał.  Równocześnie wskazał na barierę nie do przeskoczenia dla niektórych firm chcących wejść na rynek kanadyjski czy na amerykański, czyli na certyfikaty. Bez nich nie można sprzedawać niektórych produktów, tymczasem uzyskanie takiego certyfikatu bez milionowych nakładów jest niemożliwe. – Myślę, że na te pomysły, które są patentowane, jakoś te pieniądze powinny się znaleźć – dodał Władysław Lizoń.

Istnienie takich problemów potwierdziła prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Współpracy z Zagranicą, ekspert w Ministerstwie Rozwoju, prof. Zofia Wysokińska. – Polskie firmy mają szczególne problemy z wchodzeniem na rynki krajów trzecich z powodu problemów ze spełnieniem warunków w tych bardzo różnorodnych systemach certyfikacyjnych.

 

Pierwszy dzień zakończyła uroczysta Gala, podczas której przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji polonijnych zostali nagrodzeni Orłami Biznesu Polonii Świata. Nagrody mają charakter honorowy, zostały przyznane po raz pierwszy.

Kapituła wybrała laureatów w trzech kategoriach - firma, osobowość i organizacja. W każdej kategorii wręczone zostało wyróżnienie i nagroda główna, w postaci odlanych z brązu statuetek orłów. Nominowanych do nagrody zgłaszali uczestnicy Forum. Kandydatur było łącznie, we wszystkich kategoriach 14, kapituła wybrała spośród nich po dwie firmy, organizacje i osobowości.

W kategorii „firma” wyróżnienie otrzymała TAWA Pro Flooring z USA a nagrodę główną – przedsiębiorstwo Plastics Ukraina. TAWA Pro Flooring Plastics działa w branży wnętrzarskiej, Plastics Ukraina jest dystrybutorem między innymi płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium. Plastisc Group, do której należy, operuje na rynku Europy Środkowo-Wschodniej – na Ukrainie i Litwie, w Mołdawii, w Obwodzie Kaliningradzkim i w Polsce. Grupa zatrudnia łącznie blisko 200 pracowników.

W kategorii „osobowość” kapituła wybierała spośród czworga kandydatów. Wyróżnienie trafiło w ręce Beaty Goralewskiej, w imieniu której odebrał je Adrian Nowierski z Polsko – Greckiej Izby Gospodarczej. Nagroda główna została przyznana Wiesławowi Żółtowskiemu, Dyrektorowi Generalnemu firmy Gold Drop z Limanowej. Firma, produkująca między innymi środki czystości – również ekologiczne, preparaty specjalistyczne i kosmetyki, działa na rynku od 1991 roku, zatrudnia blisko 200 osób, posiada sieć przedstawicielstw handlowych i hurtowni patronackich w Polsce oraz na Ukrainie, Słowacji, na Węgrzech i w Czechach, ma własne hale produkcyjne, inwestuje w nowe technologie, prowadzi działalność charytatywną i sponsoringową.

W kategorii „organizacja” wyróżnienie i nagrodę główną wręczył laureatom prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Wyróżnienie otrzymał Polish Business Club z Irlandii, nagrodę główną - Europejska Unia Wspólnot Polonijnych ze Szwecji, założona w 1993 roku i zrzeszająca kilkadziesiąt organizacji i związków polonijnych z całej Europy.

 

Zobacz fotorelację z II Forum