III Forum Gospodarcze Polonii Świata - relacja

Niemal 200 gości reprezentujących Polonię z 32 krajów i 5 kontynentów gościło po raz trzeci w Tarnowie, aby wziąć udział w wydarzeniu gospodarczym dedykowanym polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, organizacjom otoczenia biznesu, klastrom, grupom producenckim, stowarzyszeniom i związkom, integrującym Polonię z Macierzą.

Podczas dwudniowego Forum odbyło się szereg prezentacji i paneli dyskusyjnych. Nie zabrakło również czasu na aktywne spotkania B2B, czy też bezpośrednią wymianę ofert i propozycji biznesowych. W ramach Forum miały miejsce także rozmowy dot. aktualnych tematów międzynarodowej gospodarki, mających wpływ na funkcjonowanie firm. Transatlantycki biznes, współpraca gospodarcza z Białorusią, polonijne inwestycje, Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza, Firmy Rodzinne – to tylko wybrane tematy, poruszane w trakcie dwudniowej konferencji.

 

Fotorelacja z III Forum - dzień I

Fotorelacja z III Forum - dzień II