IV Forum Gospodarcze Polonii Świata

Dialog – Współpraca – Kooperacja – Prezentacja B2B – Networking – Lider Biznesu

Przez dwa dni uczestnicy Form mają okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i debacie poświęconej najważniejszym tematom dotyczącym globalnej gospodarki w obszarze internacjonalizacji i współpracy Polonii z polskimi przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami. Spotkania networkingowe i B2B są stałym i ważnym elementem programu Forum. System B2B dobiera partnerów na podstawie określonych wcześniej  potrzeb i oczekiwań.  Równolegle odbywa się ekspozycja i wystawa „Polish Showroom”,  na której polscy i polonijni przedsiębiorcy, samorządy, instytucje i organizacje zaprezentują swoje oferty i propozycje współpracy. Gala Biznesu i wybory polonijnych liderów w kategorii: firma, organizacja i osobowość  jest stałą i prestiżową częścią Forum w Tarnowie.

Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie to:

  • strefa przedsiębiorczości, dialogu i debat,
  • sposób na internacjonalizację i integrację,
  • bezpośrednie kontakty polskich i polonijnych przedsiębiorców, instytucji, organizacji, urzędów.

 

Gala Biznesu, Jubileusz 60 lat SPATA (Society of Polish American Travel Agents), przyznanie nagród „Orzeł Biznesu Polonii Świata”

26 sierpnia 2019 r. - Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów

 

Rejestracja została zamknięta.

 

Wszelkie pytania dotyczące Forum prosimy kierować do
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa: tel. 14 6882 820; email: wrg@umt.tarnow.pl

 

Szczegółowe informacje na stronie:

www.polonia4um.com

 

​​

TARNÓW
Miasto Gospodarz Forum Gospodarczego Polonii Świata

 

Organizator Forum Gospodarczego Polonii Świata

 

Partnerzy:

 

 

Patronat Honorowy:

 

 

Patronat:

 

 

Partnerzy główni:

 

 

Partnerzy komercyjni:

 

 

Partnerzy instytucjonalni:

 

 

Partnerzy samorządowi:

 

 

Partnerzy medialni:

 

​​​

 

 

Mapa dojazdu oraz lokalizacja parkingu:

 

 

https://drive.google.com/open?id=1jP8cnazeaB2cwS5dH29tcHtJ39FVw6p9&usp=sharing

Parkowanie możliwe po oznakowaniu samochodu "Kartą parkingową",
którą można pobrać tutaj lub na Recepcji Forum.

 

Biuro Informacji Gospodarczych PEGAZ

Biuro Informacji i Promocji Gospodarczej PEGAZ - organizator imprez wystawienniczych, konferencji biznesowych, spotkań B2B i Misji Gospodarczych. Przedstawiciel Izb Gospodarczych z USA i Kanady na terenie Unii Europejskiej.  Realizator Projektów promocyjnych Marki Polskiej na rynkach międzynarodowych. Wieloletnie doświadczenie w branży. Prezes PEGAZ wspólnie z  Prezydentem Miasta Kielc – Robertem Rzepką był inicjatorem powstania w 1992 roku Targów Kielce i pierwszym komisarzem targów (1992- 1996). W latach 1996-1999 był dyrektorem ds. rozwoju i sprzedaży DC w Kompanii Piwowarskiej S.A. W 1999r. rozpoczął działalność w ramach własnego projektu pn. PEGAZ. Powstały wówczas autorskie samofinansujące się programy mające na celu wzmocnienie regionalnych marek na rynku krajowym oraz poza granicami. Projekty te w dużej części wyprzedzały o kilka lat wprowadzane później (po wstąpieniu Polski do EU) programy operacyjne promujące rozwój Regionów i lokalnych marek. Od 2002 roku PEGAZ rozpoczął współpracę z organizacjami otoczenia biznesu z terenu Ameryki Północnej. Organizował wystawy narodowe na dużych międzynarodowych imprezach targowych, był partnerem  i organizatorem wielu konferencji, warsztatów biznesowych na terenie USA i Kanady. W 2003r. zawarł swą pierwszą umowę o współpracy i reprezentowaniu w Polsce polsko amerykańskiej organizacji  „Polish American Chamber of Commerce” z Chicago. W latach 2003- 2007 był współorganizatorem targów „Polish American Trade Show” w Niles/ Chicago i Rosemont. W latach 2008-2012 był organizatorem ważnych wydarzeń promujących Polskę i Polaków zamieszkałych na terenie USA (400-lecie polskiej obecności w Ameryce - Jamestown 1608, warsztaty biznesowe integrujące polonijne izby gospodarcze i polskich przedsiębiorców). W 2010 roku PEGAZ podpisał wspólnie z Business Bridge Canada porozumienie z Canada - Poland Chamber of Commerce o reprezentacji tej organizacji na terenie Europy. Podjęto wiele działań wzajemnie promujących przedsiębiorców z Polski i Kanady, zorganizowano wiele misji gospodarczych. PEGAZ był również kluczowym europejskim partnerem targów EuroNow 2012 i 2013 w Toronto. Do 2016 roku PEGAZ zorganizował bliisko 40 misji gospodarczych do USA i Kanady, w których udział wzięło ponad 500 przedsiębiorców z Polski. W 2015r. PEGAZ podpisał kolejne umowy z Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest z Seattle (Stan Washington) oraz z Polish American Contractors Builders Association. Stale współpracuje z Izbą Handlową ze Stanu Florida (Gainesville) oraz PACC Nevada (Las Vegas). Obecnie PEGAZ zaangażowany jest w projekt Polonijnego Inkubatora oraz budowę sieci „Polonijnych Ośrodków Doradztwa i Promocji” (tzw. Polonijnych Ambasad Gospodarczych). Wspólnie z Independent Film Factory realizuje duży projekt medialno - promocyjny dla amerykańskiej publicznej stacji telewizyjnej PBS. Po raz pierwszy w historii  powstanie cykl 13 odcinków poświęconych wyłącznie Polsce pn. „Flavor of Poland”, który w najlepszym czasie antenowym „primetime” będzie mogło oglądać ponad 300 mln, osób w USA. Każdy z odcinków poświęcony będzie innemu Regionowi RP. Wspólnie z organizacjami polonijnymi pracuje nad stworzeniem struktury Unii Gospodarczej Polonii Świata, której celem będzie promocja i doradztwo dla polskich firm i Regionów. PEGAZ jest  też organizatorem i operatorem Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie (tekst za http://polonia4um.com/).