IV Forum Gospodarcze Polonii Świata - relacja

Około 200 gości reprezentujących 30 krajów świata odwiedziło Tarnów w ramach IV edycji Forum Gospodarczego Polonii Świata. 26 oraz 27 sierpnia tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego był miejscem spotkania Polonii mieszkającej na 6 kontynentach.

Podczas dwóch dni pobytu w Tarnowie przedstawiciele Polonii wzięli udział w panelach dyskusyjnych oraz debatach poświęconych najważniejszym tematom globalnej gospodarki w obszarze internacjonalizacji i współpracy Polonii z polskimi przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami.

W podsumowującej tegoroczne forum debacie zdecydowano, że najważniejsze uwagi i wnioski uczestników zostaną zebrane w dokumencie, który zostanie przesłany do przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu. Wśród planów na przyszłość, które również trafią do protokołu, znalazły się natomiast: potrzeba skonkretyzowania oczekiwań Polonii wobec instytucji państwa, które mogłyby ją wesprzeć w działaniach na rzecz Polski za granicą, wsparcie dla promocji naszego kraju w zagranicznych mediach i stworzenie stanowiska pełnomocnika czy rzecznika polonusów, zajmujących się działalnością biznesową w branży turystycznej. Rzecznik miałby wyrażać jej oczekiwania i potrzeby i być łącznikiem pomiędzy Polonią a Polską. Niewykluczone, że wybory osoby, która mogłaby pełnić taką funkcję, odbędą się za rok, podczas kolejnej edycji forum. - Za rok, jeżeli będziemy mieli okazje porozmawiać, może przynajmniej część tych rzeczy zostanie zmieniona. Myślę, że wyjadą państwo z Tarnowa z poczuciem, że wszyscy zostali wysłuchani. Może nie osiągniemy stuprocentowego efektu, ale jeżeli nie będziemy mówić o swoich sprawach, one nie zaistnieją. To sprawy ważne w aspekcie społecznym, politycznym i biznesowym, więc trzeba o nich rozmawiać - podkreślał moderator spotkań Wojciech Żurawski z Agencji Prasowej Reuters.

Głównym tematem tegorocznego spotkania biznesmenów polonijnych z całego świata była turystyka biznesowa, medyczna i kulinarna oraz korzyści, płynące z niej dla polskiej gospodarki. Podczas poświęconych temu tematowi paneli dyskusyjnych poruszano między innymi zagadnienia promowania Polski za granicą, jakości polskiej oferty turystycznej i wynikających z niej możliwości rozwoju dla samorządów oraz współpracy z Polonią. Wśród istotnych projektów wskazano natomiast platformę kojarzenia przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpoczynać działalność gospodarczą za granicą lub import z osobami, które wesprą ich na miejscu, dzieląc się wiedzą o uwarunkowaniach, partnerach czy obowiązujących przepisach. - Dobrze jest skupić się na biznesach niewielkich, ale trwałych i przewidywalnych, mających możliwość pozyskiwania klientów za granicą - mówił, podsumowując debatę Wojciech Żurawski.

Podczas obrad obchodzony był również jubileusz 60 - lecia SPATA (Society of Polish American Travel Agents), organizacji zrzeszającej przedstawicieli polskiej branży turystycznej, mieszkających w USA i Kanadzie, nagrodzonej podczas wczorajszej gali „Orłem Biznesu Polonii Świata” w kategorii „organizacja”. W kategorii „firma” nagrodzono Independent Film Factory,zajmującą się produkcją filmową i telewizyjną, PR, organizacją imprez kulturalnych oraz promocją Polski w USA i Kanadzie. Film jej produkcji, promujący Polskę, wkrótce zostanie wyemitowany w amerykańskiej telewizji publicznej. W kategorii „osobowość” nagrodzony został Zbigniew Olszewski, wieloletni prezes Fundacji „Polonia Gospodarcza Świata” za dotychczasową, wieloletnią działalność na rzecz integracji Polonii z polskimi przedsiębiorstwami.

 

Fotorelacja z IV Forum