Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów 2017/2018 - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów 2017/2018

Zapraszamy chętnych, ambitnych i przedsiębiorczych uczniów szkół średnich do udziału w projekcie "Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów". Projekt jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa pana Romana Ciepieli we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.

Podstawowym założeniem projektu jest możliwość nauki inwestowania w papiery wartościowe. Odbywa się to poprzez szkolenia w zakresie rynku kapitałowego oraz symulacyjną grę giełdową - bez ryzyka utraty własnych pieniędzy.

Całość projektu zakończy się Tarnowskim Konkursem Menedżerskim, a finaliści uhonorowani zostaną cennymi nagrodami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Tarnowa.

Uczestnictwo w projekcie daje młodym ludziom możliwość nauki dokonywania właściwych wyborów, tak aby w przyszłości stać się świadomym inwestorem.

Formuła projektu TCMI obejmuje trzy podstawowe etapy:

  • praktyczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych poprzez udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (zespoły zarejestrowane wyłącznie przez opiekuna TCMI)
  • szkolenia dla młodzieży należącej do TCMI prowadzone przez specjalistów/przedstawicieli domów maklerskich, domów inwestycyjnych (doradztwo inwestycyjne)
  • Konkursy Menedżerskie dla młodzieży należącej do TCMI

Harmonogram projektu TCMI w roku szkolnym 2017/2018:

I etap  - (wrzesień 2017 – styczeń 2018) 

  • udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej

 

II etap - ( listopad 2017 – luty 2018)

  • szkolenia
  • kursy praktycznej nauki korzystania z portali inwestycyjnych
  • spotkania z tarnowskimi przedstawicielami świata biznesu

 

III etap – (marzec 2018 – kwiecień 2018)

  • Tarnowski Konkurs Menedżerski – finał rozgrywek uczniów-inwestorów należących do TCMI. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Organizator:

     Partnerzy:

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski