Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości

Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości to miejsce ulokowane w centrum miasta (ul. Wałowa 10), w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor może skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Koordynatorem TCP jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, a w części dotyczącej instytucji otoczenia biznesu – Tarnowski Klaster Przemysłowy.

 

W Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości znajdą Państwo:

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa

Zakres usług:

 • Koordynacja działalności Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 • Punkt Obsługi Inwestora;
 • Organizacja warsztatów, szkoleń;
 • Organizacja i promocja wydarzeń gospodarczych;
 • Monitoring rynku pracy;
 • Pomoc publiczna;
 • Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi oraz Uczelniami Wyższymi z terenu Miasta Tarnowa;
 • Organizacja wyjazdów dla firm na specjalistyczne targi oraz misje gospodarcze zagraniczne i krajowe;
 • Obsługa przedsiębiorców.
 

Pokój nr 1

Godziny otwarcia: poniedziałek, w godz.: 07:30 – 16:30, wtorek- piątek, w godz.: 07:30 – 15:30

tel. 14 68 82 820, e-mail: wrg@umt.tarnow.pl

www.tarnow.pl/biznes

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa

Zakres usług:

 • Realizacja zadań zleconych z zakresu działalności gospodarczej;
 • Kompleksowa obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia);
 • Wnioski do ZUS;
 • Wnioski do Urzędu Skarbowego.
 

Sala Operacyjna - Stanowiska nr: 1, 2, 3

Godziny otwarcia: poniedziałek, w godz.: 07:30 – 16:30, wtorek- piątek, w godz.: 07:30 – 15:30

tel. 14 68 82 802, 14 68 82 803, 14 68 82 814

e-mail: l.lech@umt.tarnow.pl, b.kuciel@umt.tarnow.pl, p.kowalski@umt.tarnow.pl

www.tarnow.pl/biznes

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strefa coworkingowa DESK

Zakres usług:

 • Nieodpłatne udostępnianie przedsiębiorcom powierzchni biurowej, zaplecza konferencyjnego oraz miejsca do spotkań bilateralnych.
 

Pokoje nr: 2, 3, 5

Godziny otwarcia: poniedziałek, w godz.: 07:30 – 16:30, wtorek- piątek, w godz.: 07:30 – 15:30

tel. 14 68 82 734 , 14 63 90 875

e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com

www.tarnow.pl/DESK

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy - Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Informacja na temat finansowych form wsparcia dla przedsiębiorców m.in.: staże, miejsca interwencyjne, doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy;
 • Usługi w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.
 

Sala Operacyjna - Stanowisko nr 4

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: godz. 10:00 - 11:30

tel. 14 68 82 300

e-mail: up@up.tarnow.pl

www.tarnow.praca.gov.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. - Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Punkt informacyjny Polskiej Strefy Inwestycji;
 • Obsługa poinwestycyjna przedsiębiorców / beneficjentów zezwoleń w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji;
 • Organizacja spotkań prezentujących projekty realizowane przez KPT sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców;
 • Inicjowanie współpracy w ramach grup branżowych oraz instytucji otoczenia biznesu - integracja środowiska;
 • Współpraca w zakresie promocji nieruchomości inwestycyjnych w Subregionie Tarnowskim;
 

Sala Operacyjna - Stanowisko nr 5

Dyżur: piątek: godz. 7:30 - 15:30

tel. 690 835 700

e-mail: lblacha@kpt.krakow.pl

www.kpt.krakow.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. - Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Informacja w zakresie dostępnej oferty inwestycyjnej na terenie miasta Tarnowa, będącej w zarządzie TKP S.A;
 • Obsługa inwestorów.
 

Sala Operacyjna - Stanowisko nr 6

Dyżury we wtorki : godz. 7:30 - 11:00

 

tel. 14 627 75 94

e-mail: sekretariat@tkp.com.pl

www.tkp.com.pl

 

Porady prawne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na niedużą skalę*

Porady prawne obejmują tylko sprawy na etapie przedsądowym i dotyczą:

 • informacji o obowiązujących przepisach oraz o prawach i obowiązkach przysługujących danemu przedsiębiorcy;
 • wskazania danej osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym.
 

* Porady prawne nie obejmują m.in. spraw z zakresu prawa karnego, prawa międzynarodowego, prawa podatkowego oraz sporządzania pism procesowych, wniosków, pozwów, itp.

Pokój nr 7

Porady prawne dla firm - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

tel. 14 627 75 94

e-mail: sekretariat@tkp.com.pl

www.tkp.com.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Formalności ubezpieczeniowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • Ulgi w opłacaniu składek dla osób rozpoczynających działalność pozarolniczą;
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, zleceniobiorców, członków rodzin;
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych;
 • Zakładanie kont i obsługa portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 

Dyżury: środa godz. 13:00-15:00

tel. 502 009 667

e-mail: cot@zus.pl

www.zus.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania przy rejestracji działalności gospodarczej.
 

Sala B2B DESK (pok. 5)

Dyżur: każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca w godz. 9:00 - 13:00

 

Więcej informacji oraz harmonogram dyżurów: https://tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Dla-przedsiebiorcy/PPPP-Podatkowa-Pomoc-Prawna-dla-Przedsiebiorcow

 

www.malopolski.kidp.pl

 

 

 

Partner Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski