Badanie potrzeb kwalifikacyjnych Pracodawców Regionu Tarnowskiego

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz coraz większą automatyzacją na stanowiskach pracy, zmieniają się wymagania w zakresie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych od nowych pracowników.

Wiele firm wymaga wsparcia w doborze odpowiednich kadr.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom na rynku pracy, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zaprasza Państwa do udziału w badaniu dotyczącym "Kart wymagań stanowiskowych". Ma ono na celu uzyskanie informacji na temat kompetencji poszukiwanych na rynku pracy aktualnie i w przyszłości, warunków i możliwości zatrudnienia pracowników.

Pozyskane od Państwa informacje posłużą do sporządzenia "Karty wymagań stanowiskowych", które będą dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zebrane dane będą wykorzystywane przez doradców zawodowych, zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia i szkołach, w pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia, planującymi dalsze kształcenie lub przekwalifikowanie oraz powracającymi z zagranicy. Posłużą również firmom szkoleniowym w planowaniu szkoleń i kursów zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Termin wypełniania ankiety do 15 marca 2021 r.

Kwestionariusz w wersji online dostępny jest na:

https://cadasprod.wup-krakow.pl/PotrzebyKwalifikacyjneTarnow.pg

 

Pracodawcy, mogą także pobrać, wypełnić i odesłać wypełnione dokumenty w postaci plików Word, na adres: centrum.tarnow@wup-krakow.pl