Bony rekompensacyjne dla samozatrudnionych

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o rozszerzeniu pomocy w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o wsparcie dla samozatrudnionych. Środki na ten cel pochodzą z Funduszy Europejskich.

Podstawowe założenia bonu dla samozatrudnionych - jednoosobowych działalności gospodarcze, tj. osób fizycznych niezatrudniających pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż:

● bezzwrotne bony w wysokości 9 tys. zł;

● dla podmiotów, które:

  • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • zanotowały spadek obrotów o co najmniej 75% po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r.;
  • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 

● na pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów związanych z bieżącą działalnością firmy;

● konieczność utrzymania działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków.

Nabór planowany jest wpołowie sierpnia i prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/16-mln-zl-na-bon-dla-samozatrudnionych-w-ramach-pakietu-przedsiebiorczosci-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

Zachęcamy także do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi bonów: https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/bony-rekompensacyjne-dla-samozatrudnionych-pytania-i-odpowiedzi