Dofinansowanie energii odnawialnej - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Dofinansowanie energii odnawialnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji w ramach Programu Priorytetowego dla Odnawialnych Źródeł Energii.

Jest on realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na terenie woj. małopolskiego działania pilotuje WFOŚiGW w Krakowie.
Celem programu jest promowanie przedsięwzięć realizujących zobowiązania akcesyjne oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w tej sprawie. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć, których minimalny koszt całkowity wynosi 1 mln zł a nie przekracza 10 mln zł.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone następujące przedsięwzięcia:

 • wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWt),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych,
 • elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWt,
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
 • elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWt,
 • wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy,
 • wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła,
 • wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych,
 • wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

Wybór przedsięwzięć nastąpi według kryteriów ustalonych przez WFOŚiGW, przy czym kryteria wyboru uwzględniać będą efektywność kosztową. Ostatecznymi beneficjentami programu są podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych Źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Termin składania wniosków upływa 31.08.2009r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycją WFOŚiGW oraz do skorzystania z możliwości dofinansowania inwestycji przyczyniających się do poprawy stanu środowiska. Jest on realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na terenie woj. małopolskiego działania pilotuje WFOŚiGW w Krakowie.
Celem programu jest promowanie przedsięwzięć realizujących zobowiązania akcesyjne oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w tej sprawie. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć, których minimalny koszt całkowity wynosi 1 mln zł a nie przekracza 10 mln zł.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone następujące przedsięwzięcia:

 • wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWt),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych,
 • elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWt,
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
 • elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWt,
 • wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy,
 • wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła,
 • wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych,
 • wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

Wybór przedsięwzięć nastąpi według kryteriów ustalonych przez WFOŚiGW, przy czym kryteria wyboru uwzględniać będą efektywność kosztową. Ostatecznymi beneficjentami programu są podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych Źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Termin składania wniosków upływa 31.08.2009r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycją WFOŚiGW oraz do skorzystania z możliwości dofinansowania inwestycji przyczyniających się do poprawy stanu środowiska.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski