Dotacje na e-biznes - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Dotacje na e-biznes

Nabór wniosków o dotacje na e-biznes ruszy 09.05.2011 i potrwa do 03.06.2011.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - Działanie 8.1 przedsiębiorcy mogą się starać o kwotę stanowiącą 70 % wydatków kwalifikowanych. Limit wynosi 700 tys. zł. To oznacza, że na konto innowacyjnej firmy może trafić maksymalnie 490 tys. zł.

Dla osób które nie ukończył 27 lat dotacja może wynosić 80% kosztów kwalifikowanych czyli nawet 560 tys. zł.

W 2010 r. średnia wartość dofinansowania wyniosła ( wg PARP ) około 430 tys. zł

Od ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski tylko w formie elektronicznej , za pomocą tzw., generatora wniosku zamieszczonego na stronie internetowej PARP wypełniony wniosek trzeba koniecznie zarejestrować, podpisać i wysłać w ciągu 10 dni od daty rejestracji.

Czas, który został do rozpoczęcia naboru wniosków na e- biznes, warto wykorzystać na rzetelne przygotowanie wniosku (generator umożliwia przygotowanie wstępnej wersji).

Przed rejestracją wniosek należy także dokładnie przejrzeć aby wyeliminować ewentualne błędy. To bardzo ważne bo gdy przedsiębiorca zarejestruje wniosek nie może go wycofać. A drugiego poprawionego złożyć nie można bo przepisy przewidują, że wnioskodawca może złożyć tylko jeden dokument. Jeśli będzie ich więcej zostaną odrzucone wszystkie.

Przedsiębiorcy którym marzy się pół miliona złotych, a nie sięgną po nie w tegorocznym naborze muszą wiedzieć, że w kolejnych latach pieniądze będzie coraz trudniej zdobyć.
Z danych PARP wynika, że z 385,6 mln euro przeznaczonych na całe działanie 8.1 na nabory zostanie tylko ok. 49.5 mln euro czyli dwie trzecie kwoty przeznaczonej na obecny rok.

Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy.

Źródło: www.ecdf.pl


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski