Jakie czynniki wpływają na decyzję o zmianie pracy? - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Jakie czynniki wpływają na decyzję o zmianie pracy?

Czy wiesz, z jakich powodów Polacy najczęściej rzucają swoją dotychczasową pracę? Według badania „Nowe oblicza pracy” przygotowanego przez serwis Pracuj.pl, nie tylko kwestie finansowe odgrywają ważną rolę. Coraz więcej osób rezygnuje ze swojej posady ze względu na nieodpowiednią atmosferę lub brak perspektywy rozwoju. O opinie dotyczącą życia zawodowego przepytano 2128 Polaków w marcu 2022 roku.

Oto wyniki:

 • 50% Polaków zadeklarowało, że rzuciłoby pracę, która wpływa negatywnie na ich zdrowie fizyczne.
 • 45% Polaków, dokonałoby zmiany miejsca pracy, jeśli dotychczasowe wpływałoby źle na ich  zdrowie psychiczne.
 • 36% Polaków deklaruje, że aktywnie szuka nowej pracy. Najczęściej są to osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat.
 • 27% Polaków jest w stanie zrezygnować z pracy lub zmienić ją na gorzej płatną jeśli doświadczy wypalenia zawodowego.

 

Wysokość wynagrodzenia a zmiana pracy

Względy finansowe od zawsze były jednym z głównych czynników motywujących do porzucenia dotychczasowego stanowiska. Jak sytuacja wygląda w dzisiejszych czasach? Obecnie niesatysfakcjonujące warunki finansowe wciąż są kluczowym powodem, dla którego Polacy decydują się na szukanie nowej pracy. Dodatkowo wpływa na to trudna sytuacja w skali kraju, w tym konieczność zmierzenia się z wysoką inflacją. Potencjalni pracodawcy najczęściej udostępniają w ofertach zatrudnienia informację o wysokości wynagrodzenia, co dodatkowo ułatwia kandydatom znalezienie intratnej propozycji oraz porównanie ogłoszeń z bieżącym stanowiskiem.

Gdy praca wpływa na zdrowie

Polacy coraz częściej przedkładają własne zdrowie nad obowiązki zawodowe. Co to oznacza w praktyce? Nawet 45% respondentów raportu „Nowe Oblicza pracy” przyznało, że zmieniłoby pracę, gdyby wpływała ona negatywnie na ich zdrowie psychiczne. Z kolei aż połowa ankietowanych zadeklarowała, że w przypadku pogorszenia zdrowia fizycznego bez wahania zrezygnowałaby z obecnego miejsca zatrudnienia. Nieco inaczej sytuacja wygląda pod kątem wypalenia zawodowego. W tym przypadku jedynie 27% osób uznało, że byłoby skłonnych do poszukiwania nowej pracy.
Co ciekawe, czynniki zdrowotne dla wielu osób są ważniejsze niż względy finansowe. Niespełna połowa badanych zadeklarowała zmianę pracy na mniej płatną w sytuacji pogorszenia się zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Work-life balance zyskuje na znaczeniu

Wielu Polaków dąży do tego, aby obowiązki zawodowe jak najlepiej współgrały z życiem prywatnym. Priorytetem staje się osiągnięcie równowagi pomiędzy odpoczynkiem a pracą. W społeczeństwie wzrasta świadomość na temat wpływu work-life balance na nasze samopoczucie. Dla wielu osób zarządzanie czasem w zgodzie z własnymi potrzebami to skuteczny sposób na uniknięcie wypalenia zawodowego czy pracoholizmu. Jeśli w danym miejscu zatrudnienia nie można zachować zdrowego dystansu do obowiązków, jedynym rozwiązaniem staje się zmiana pracy.

Dobra atmosfera w firmie to kolejny priorytet

Znamienną motywacją do porzucenia dotychczasowej posady jest także nieprzyjemna atmosfera w firmie. Coraz więcej Polaków deklaruje, że niewłaściwe relacje ze współpracownikami lub z przełożonym mają kluczowy wpływ na decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia. Przeprowadzone badania powinny szczególnie zainteresować pracodawców. Wielu ankietowanych zwróciło bowiem uwagę, że poczucie bycia docenionym w firmie jest ważnym czynnikiem przemawiającym za pozostaniem na obecnym stanowisku.

Jak relację wpływają na rezygnację z pracy?

 • 23% osób szukających pracy decyduje się na zmianę pracodawcy, bo czują się niedocenione w obecnym miejscu zatrudnienia.
 • 17% decyduje się na zmianę, bo w ich firmach panuje zła atmosfera.
 • 7% rozgląda się za ofertami, bo mają złe relacje z przełożonym.

 

Jak pracodawcy poradzili sobie z pandemią?

Pandemia koronawirusa była swoistym egzaminem dla pracodawców. Niestety, nie wszyscy sprostali nowej sytuacji, co w wielu przypadkach przyspieszyło decyzję zatrudnionych osób o zmianie pracy. Lockdown wywołał zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska. Według respondentów do głównych plusów należy zaliczyć wsparcie ze strony współpracowników, solidarność między współpracownikami czy zawieranie nowych przyjaźni w obliczu kryzysowej sytuacji. Zwycięsko z pandemii wyszli pracodawcy, którzy zadbali o poczucie wspólnoty między członkami zespołu oraz wykazali się zrozumieniem wobec trudnej sytuacji rodziców mających dzieci na zdalnym nauczaniu.
Niestety, w niektórych firmach przeważały negatywne aspekty związane z COVID-19. Respondenci zwrócili uwagę przede wszystkim na osłabienie relacji prywatnych w zespole, częste konflikty dotyczące pandemii, spadek zaufania między współpracownikami i brak zrozumienia u współpracowników i przełożonych. Dodatkowym problemem w wielu przedsiębiorstwach był niesprawiedliwy podział obowiązków spowodowany brakami kadrowymi. Negatywne zjawiska związane z pandemią dla wielu osób okazały się dodatkową motywacją do zmiany miejsca zatrudnienia.

Negatywne zjawiska związane z pandemią COVID-19

 • 46% - osłabienie relacji prywatnych w zespole.
 • 42% - rzadszy kontakt ze współpracownikami.
 • 34% - kłótnie i konflikty na temat pandemii.
 • 32% - spadek zaufania między współpracownikami.
 • 29%- Mało empatii i samolubność w zachowaniach.
 • 21% - Niesprawiedliwy podział zadań przez braki kadrowe.

 

Polacy zmienili swój stosunek do pracy

Ponad połowa Polaków uważa, że w dzisiejszych czasach praca jest o wiele bardziej stresująca niż dziesięć lat temu. Zadanie dobrego pracodawcy polega zatem na dbaniu o dobre samopoczucie zatrudnionych osób. Z kolei pracownicy muszą pamiętać o idei work-life balance, umiejętnie oddzielając obowiązki zawodowe od życia prywatnego i wypoczynku. Przed aplikowaniem na dane stanowisko warto jak najlepiej poznać specyfikę firmy, w tym obowiązujący w niej styl pracy. Dzięki temu można uniknąć wielu rozczarowań i czerpać satysfakcję z życia zawodowego.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat stosunku Polaków do zmiany sytuacji zawodowej? Zapoznaj się z pełnym raportem, który znajdziesz na: https://media.pracuj.pl/194195-kiedy-mowia-sobie-dosc-zdrowie-i-relacje-w-pracy

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski