Lokale użytkowe MZB na wynajem

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa wg wykazu podanego poniżej oraz informuje, że przeznacza do wynajmu w marcu 2021 r. kolejne lokale użytkowe. Przetarg odbędzie się 26 lutego 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie MZB w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, w sali konferencyjnej. 

Treści ogłoszeń dostępne poniżej:

 

oraz na stronie: http://mzb.tarnow.pl/przetargi/kategoria/28-przetargi-lokale-uzytkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr 14 621-93-81 do 83 wew. 117.