Młodzi ekonomiści z Tarnowa powalczą o nagrody Narodowego Banku Polskiego

Po raz kolejny Narodowy Bank Polski zaprosił uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, do udziału w Konkursie na przygotowanie pracy pisemnej z zakresu edukacji ekonomicznej.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu MiastaTarnowa zaprosił do udziału w Konkursie przedstawicieli tarnowskich placówek oświatowych. Do Konkursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, I oraz II Liceum Ogólnokształcącego.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

  • Temat pracy dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”.
  • Temat pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.
 

W obu kategoriach NBP przygotował po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia:

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.
 

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymują również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Prace konkursowe należało  nadsyłać do 13 października 2020 r. Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia.