Nabór wniosków o dofinansowanie dla małych przedsiębiorstw już od 21.04.2011 - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nabór wniosków o dofinansowanie dla małych przedsiębiorstw już od 21.04.2011

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty,
w szczególności poprzez:

  • rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa;
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego i BHP;
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług;
  • modernizację środków produkcji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10-49 osób osiągających roczny obrót nie większy niż 10 mln euro.

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych w projektach małych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa wynosi 40%. Jeżeli projekt inwestycyjny ubiegającego się przedsiębiorstwa jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75%, tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego, poziom dofinansowania wynosi 45%.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł, maksymalna natomiast 1 000 000 zł.

Wnioski należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI) – dostępnej na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją wypełniania wniosku.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć w dniach od 21 kwietnia do 20 maja 2011, osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
Ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2011 roku.

Dokumentacja konkursowa (regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączniki) dostępna jest pod wskazanym linkiem: MRPO 2.1 A Małe przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 37 69 191 oraz drogą elektroniczną: info@mcp.malopolska.pl

źródło: www.mcp.malopolska.pl


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski