Nagrody dla najlepszych przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą i możesz pochwalić się innowacyjnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami w swojej firmie? Weź udział w konkursie Małopolska Nagroda Gospodarcza. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia.

Małopolska Nagroda Gospodarcza przyznawana jest od 2009 roku. Służy uhonorowaniu najlepszych przedsiębiorców z Małopolski, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: mały, średni oraz duży przedsiębiorca. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko przedsiębiorcy, lecz także instytucje oraz organizacje gospodarcze. Rada Gospodarcza może przyznać nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z Województwem Małopolskim. Nagrodę taką może otrzymać instytucja mająca swoją siedzibę na terenie naszego województwa. Może to być przyznana też osobie zasłużonej na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski.

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.malopolskanagrodagospodarcza.pl/

(ww)