Nowoczesne rozwiązania płatnicze w UMT - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nowoczesne rozwiązania płatnicze w UMT

W oparciu o umowę pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a First Data Polska S.A., w kasach Urzędu Miasta można dokonywać wszystkich płatności za pomocą kart płatniczych.

Kartą można uregulować m.in. należności z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, wydanie dowodu osobistego i prawa jazdy. Transakcji kartami płatniczymi można dokonywać w kasach budynku UMT na ul. Nowej 4.

O możliwości płacenia kartami płatniczymi w Urzędzie zdecydowano po analizie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, przeprowadzono więc, rozeznanie wśród petentów. Podkreślali oni zasadność jej wprowadzenia.

Niewiele Urzędów w Polsce może poszczycić się tak nowatorskim rozwiązaniem. Mają go m.in. Warszawa, Trójmiasto i od początku roku Kraków. W Tarnowie, przy ul. Nowej 4, funkcjonują trzy punkty płatnicze – dwa na parterze oraz na pierwszym piętrze.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski