Prowadzisz biznes w jednej z tych branż? Możesz zwolnić się ze składek w ZUS.

Jeszcze do końca miesiąca przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Jeśli:

 • jesteś zgłoszony jako płatnik składek, przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z twojej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożyłeś deklaracje rozliczeniowe,
 • złożyłeś imienne raporty miesięczne, za miesiące wskazane we wniosku, najpóźniej do 31 października br.
 

to masz czas do 30 listopada 2020 r. na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B).

Kogo dotyczą zwolnienia:

Przedsiębiorców których rodzaj przeważającej działalności, oznaczony jest następującymi kodami PKD:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Więcej informacji:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2676755

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski