Przedsiębiorcy wyjadą na targi do Lizbony

Dziesięciu małopolskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw weźmie udział w misji gospodarczej do Portugalii. To kolejne działanie w ramach projektu Business Boost for Małopolska#2, realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego urzędu miasta. Wśród firm, które przeszły pomyślnie rekrutację do projektu, znalazły się również te z Tarnowa.

Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w wydarzeniu reprezentują różne branże: m.in. automatykę przemysłową/robotykę, IT, reklamową, eventową, transformacji cyfrowej w branży sportowej. – Przedsiębiorcy zupełnie bezpłatnie wezmą udział w jednej z najciekawszych konferencji technologicznych na świecie. Mowa o Web Summit w Lizbonie. W ramach wyjazdu zapewniamy uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport, zarówno lotniczy, jak i lokalny. Pomagamy w aranżacji spotkań B2B z partnerami biznesowymi oraz zapewnimy tłumaczenie tych rozmów na język portugalski – mówi Agnieszka Batko, dyrektorka Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

Udział w konferencji umożliwia nawiązanie międzynarodowych kontaktów, jest również okazją do zacieśnienia współpracy małopolskich firm z rynkiem portugalskim. „Biznes w Tarnowie” będzie szeroko relacjonował to wydarzenie w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia facebookowego fanpage’a „Biznes w Tarnowie”.

To już druga odsłona projektu Business Boost for Malopolska. W jego ramach realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia o wymiarze krajowym i zagranicznym, związane ze wsparciem małopolskich firm sektora MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne. Działania podejmowane są na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych, Forum Inteligentnych Specjalizacji, promocji małopolskich firm w kraju i zagranicą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska,Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

(ww)