Rusza pomoc dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Rusza pomoc dla samozatrudnionych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o uruchomieniu nowej formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości”.

Proces naboru wniosków rozpocznie się 17 sierpnia.

Jednoosobowe firmy mogą liczyć na bezzwrotną dotację. Bon w wysokości 9 tys. zł mogą przeznaczyć na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Muszą pamiętać o obowiązku utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od otrzymania środków. Ten warunek będzie podstawą rozliczenia dotacji.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych będących MŚP, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą, które spełniają poniższe warunki:

  • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku posiadają siedzibę oraz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego (bez jej zawieszania lub zaprzestania);
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniały ani nie zatrudniają pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej);
  • ich obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75%;
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowały je do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu.

 

Nabór wniosków dla samozatrudnionych podzielony jest na dwa etapy:

I etap: od 17 sierpnia od godz. 12:00 do 28 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00 – założenie konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienie wniosku oraz jego zatwierdzenie

II etap: od 31 sierpnia od godz. 12:00 do 7 września 2020 r. do godziny 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. W ramach II etapu będzie możliwość złożenia w generatorze wniosków, które zostały przygotowane i zatwierdzone w ramach I etapu.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziesz na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-pomoc-dla-samozatrudnionych-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej