Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Rusza nabór dla firm z sektora MŚP w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Celem projektu grantowego koordynowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu jest udzielanie przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Wartość dofinansowania, na każdy zadeklarowany do utrzymania na terenie województwa małopolskiego etat w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem właściciela wynosi 9 000,00 PLN dla okresu 3 miesięcy.

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

Więcej informacji:

https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej