Szkolenie: Zmiany w świadczeniach krótkoterminowych od 1 stycznia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, organizowane przez Oddział ZUS w Tarnowie, z tematu: "Zmiany w świadczeniach krótkoterminowych od 1 stycznia 2022 r.", które odbędzie się 15 marca 2022 r. Początek szkolenia o godz. 10:00.

Zakres poruszanych tematów będzie dotyczył:

 • nowych zasad liczenia „chorobowego”,
 • zasad ustalania okresu zasiłkowego,
 • prawa do świadczenia mimo spóźnienia w opłacaniu składek,
 • wysokości wypłacanych zasiłków,
 • zmianach w okresach pobierania zasiłków po ustaniu zatrudnienia.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy, aby do 14 marca br. przesłać zgłoszenie na adres e-mail: malgorzata.drobiecka@zus.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • tytuł szkolenia
 • imię i nazwisko uczestnika/uczestników,
 • adres e-mail (na który wyślemy zaproszenie),
 • nazwę firmy (opcjonalnie),
 • numer telefonu do kontaktu,
 • dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do ogłoszenia dla każdej osoby chętnej do udziału w szkoleniu.

W dniu szkolenia na wskazany przez Państwa adres e-mailowy wyślemy link do wydarzenia WEBEX MEETINGS. Aby dołączyć do spotkania (będzie to możliwe ok. 15 min przed szkoleniem) klikamy przycisk Join meeting (dołącz do spotkania).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych,
 • okresie przechowywania,
 • odbiorcach danych,
 • prawach związanych z przetwarzaniem,

znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej, która jest załącznikiem nr 1 (poniżej).

Każdy uczestnik szkolenia powinien, przed jego rozpoczęciem, zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (zał. Nr 1) oraz podpisać oświadczenie (zał. Nr 2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłać je na adres e-mailowy: malgorzata.drobiecka@zus.pl.  Podpisane oświadczenie jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski