„Tarnów – technologie przyszłości”. - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

„Tarnów – technologie przyszłości”.

Dwudziestu uczestników zgrupowanych w siedmiu zespołach rozpoczęło dziś 36-godzinną rywalizację w hackathonie „Tarnów – technologie przyszłości”.

uczestnicy Hackathonu

Hackathon ma charakter edukacyjno-naukowy. Jego celem jest kształtowanie postaw naukowo-technicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych oraz młodzieży i wychowanków innych jednostek oświatowych. To także promocja nauk informatycznych oraz innowacyjnych technologii z nimi związanych. - Idea hackathonu jest bardzo fajna, ponieważ w krótkim stosunkowo czasie musi powstać może nie realna aplikacja, ale przynajmniej pewien działający koncept oprogramowania, które ma wcielić niejako inteligentne technologie do miasta. Jest to na pewno pewne wyzwanie dla uczestników tego evenu – przekonuje Daniel Król z Katedry Informatyki ANS.

Jakie zadanie stoi przed uczestnikami tarnowskiej odsłony tego wydarzenia? - Celem tego hackathonu jest stworzenie przez uczestników aplikacji, która wspomoże rozwój miasta Tarnowa, ewentualnie ułatwi życie naszym mieszkańcom – wyjaśnia Tomasz Rożeń, zastępca dyrektora Wydziału Informatyzacji UMT. W swoich pracach uczestnicy nie pozostają bez pomocy. Mogą bowiem liczyć na wparcie trzech mentorów, którzy m.in. wskażą czy pomysł jest trafiony oraz czy jest możliwa jego realizacja. - Ze swojej strony pokazujemy, w jaki sposób miasto może pomóc, jakie dane może zaoferować mieszkańcom oraz jakie systemy już istnieją, aby nie dublować rozwiązania, ewentualnie które rozwiązania można rozwinąć – dodaje Tomasz Rożeń.

Przygotowane przez zespoły prace muszą być wykonane w całości samodzielnie, z wykorzystaniem własnego sprzętu i własnych narzędzi programistycznych. - Oczywiście programy tworzone podczas hackthonów nie są finalnymi produktami, to są zaledwie prototypy, ale właśnie dzięki temu, że są to prototypy wymyślone w bardzo krótkim czasie to są one często innowacyjne – komentuje Kamil Małochleb z ELPLC Tarnów. - Po pierwszych rozmowach z uczestnikami widzimy, że zarówno dobór technologii, jak i pomysły są dość szeroko rozrzucone w tematyce. Myślę, że za 36 godzin coś naprawdę fajnego możemy tu zobaczyć – podsumowuje Daniel Król.

Jury oceni prace na podstawie obserwacji i 7-minutowej prezentacji prac. Do każdej z nich będą zadawane pytania. Prezentacje prac, które powstaną w trakcie maratonu, odbędą się drugiego dnia Forum Gospodarczego, 29 listopada od godz. 11:00. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu w Hackathonie jest nagroda pieniężna, w wysokości 10 000 zł.

Wydarzenie jest dofinansowane z projektu „Business Boost for Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

(lb)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski