Tarnowianie chcą zmian na Burku - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowianie chcą zmian na Burku

Urząd Miasta Tarnowa zlecił wykonanie badania sondażowego Instytutowi Badań Opinii – Homo Homini z Warszawy. Dotyczyło ono zmian planowanych na tarnowskim Burku.

79,5% mieszkańców jako dobrą ocenia lokalizację targowiska Burek, większość (59%) jest przychylna idei zmiany miejsca targowiska, jeżeli wiąże się to z poprawą estetyki miasta oraz polepszaniem warunków zakupowych, 14% nie ma zdania na ten temat, a co czwarty badany nie zgadza się na takową zmianę. Dla zdecydowanej większości (59%) zmiana lokalizacji nie ma wpływu na decyzje zakupowe i co ważne – ponad połowa mieszkańców (58%) opowiada się za wykorzystaniem Placu Bema także jako atrakcji turystycznej,
Sondaż uliczny wykonano w okresie 29 marca do 2 kwietnia br. na reprezentatywnej próbie tysiąca pełnoletnich mieszkańców Tarnowa, ankieterzy „działali” na terenie Parku Strzeleckiego, ul. Wałowej, Placu Jana III Sobieskiego, Placu gen. Bema czyli na Burku, przy ul. Widok, na Osiedlu Koszyckim i przy ul. Krakowskiej. Badanie jest istotne statystycznie, czyli wyniki są reprezentatywne, niepodważalne i możliwe do uogólnienia na całą populację generalną.
Planowane koncepcje zagospodarowania tarnowskiego Burku będą omawiane w najbliższy czwartek, 25 czerwca, podczas sesji.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski