Tarnowskie Wodociągi nominowane do Europejskiej nagrody Biznes dla Środowiska - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowskie Wodociągi nominowane do Europejskiej nagrody Biznes dla Środowiska

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. uzyskały nominację do Europejskiej nagrody Biznes dla Środowiska w kategorii „Proces” za „Technologię głębokiej redukcji azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków”. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w PKPP Lewiatan w Warszawie w dniu 1 lutego 2010 r., a nominacje wręczał Pan Adam Ździebło, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

Jak czytamy w prezentacji projektu: „Prezentowana technologia TarDenPho® stanowi, zdaniem autorów, krańcowe osiągnięcie w technologii oczyszczania ścieków komunalnych z biogenów zawartych w ściekach komunalnych […]. Wprowadzenie technologii TarDenPho® spowodowało zmniejszenie emisji azotu ogólnego w ilości co najmniej 300 Mg rocznie do rzeki Dunajec, co może skutkować brakiem przyrostu nawet kilku tysięcy ton biomasy w ciągu roku w rzece.”


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski