Wsparcie przedsiębiorców w 2020 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku 2020 w ramach przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie objął wsparciem łącznie 1 150 osób i zawarł 265 umów na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Poniżej znajdują się wykresy obrazujące udzielone wsparcie w powiecie tarnowskim i m. Tarnów na tle innych powiatów w województwie małopolskim: