Biznes - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Biznes

Centrum Szkoleniowe Advance zaprasza przedsiębiorców, osoby indywidualne pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na dwudniowe warsztaty pisania wniosków unijnych. Warsztaty odbędą się w dniach 13 – 14 lutego 2012r., w hotelu Kazimierz w Krakowie.

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze (WPHI) serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z branży meblarskiej do udziału w Targach Meblarskich IMOB 2012, które odbędą się w Stambule w dniach 31.01-4.02.2012.

Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

Nabory na rok 2012- Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoNazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoEfektywne wykorzystanie energii – część 1Rodzaj wsparcia: DOTACJAProjekt skierowany jest do Przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii.

Nabory na rok 2012- Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaNazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.Nazwa priorytetu: Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne.Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznejOrganizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).Cel: wyłonienie projektów, przyczyniających się do stymulowania rozwoju rynku usług świadczonych w formie ...

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje że, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w seminarium "Innowacje bliżej nas". Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in możliwości pozyskania dotacji na projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Ponadto zostaną ogłoszone wyniki edycji regionalnych konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011".

Bezpłatne szkolenie pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, które odbędzie się 20 grudnia 2011 r. w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Szkolenie przeprowadzą eksperci z Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski