Biznes

Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą XVI LO w Tarnowie. Zajęcia prowadzone są w klasach o profilu przedsiębiorczości. W ramach prowadzonych zajęć młodzież zapoznawana jest z działalnością Biura Obsługi Przedsiębiorców, poznają zagadnienia związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz możliwościami jej dofinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej.

W magistracie doszło dziś do podpisania umowy o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej w Małopolsce Południowo-Wschodniej. Stronami są Gmina Miasta Tarnowa, Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Gmina Miasta Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Klaster Medycyna Polska Płd.-Wsch. oraz Ta...

Podczas najważniejszej konferencji rynku centrów handlowych w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej Shopping Center Forum & Awards 2010, której dziesiąta edycja miała miejsce w dniu 18.02.2010 w Warszawie, ogłoszono zwycięzców prestiżowej nagrody Shopping Center Awards 2010. W kategorii Najlepsze Centrum Handlowe Roku – zwyciężyło Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park Bielsko-Biała.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Urzędem Miasta Tarnowa zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Oraz Ośrodek Euraxess działające w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zapraszają na konferencję, która odbędzie się 11-12 marca 2010 w Sali konferencyjna „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara poinformował jak Tarnów wygląda na tle Małopolski pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych. Nasze miasto przoduje w tym zakresie w regionie.

Te pytania pierwszego dnia konferencji postawił ks. prof. Michał Heller w swoim inauguracyjnym wykładzie „Granice metody naukowej". Już chociażby z racji na to wystąpienie, warto było uczestniczyć w Konferencji pod hasłem „Państwo w mikro - i makroskali 2010. Złoty trójkąt: gospodarka – nauka – samorząd”. To prestiżowe spotkanie odbyło się w Tarnowie w dniach 25 i 26 lutego. Organizatorami byli Computerworld i Urząd Miasta Tarnowa. ...

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. uzyskały nominację do Europejskiej nagrody Biznes dla Środowiska w kategorii „Proces” za „Technologię głębokiej redukcji azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków”. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w PKPP Lewiatan w Warszawie w dniu 1 lutego 2010 r., a nominacje wręczał Pan Adam Ździebło, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

W ślad za ogłoszeniem zaktualizowanego programu prywatyzacji, szeroką dyskusję na ten temat przeprowadzono podczas II Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego Tarnów 2009.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji w ramach Programu Priorytetowego dla Odnawialnych Źródeł Energii.