Biznes - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Biznes

W dniu 13 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności proponowanej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, od II połowy października 2010 r. wybrane na drodze konkursów fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w maju, czerwcu lub sierpniu 2010 r. – pożyczek w wysokośc...

Osoby pełnoletnie, w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą wziąć udział w konkursie na biznesplany „Zapal się do biznesu !” organizowanym przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Instytut InBIT rozpoczął realizację projektu „Damy radę! Otwieramy własny biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu są mieszkańcy całego województwa małopolskiego poszkodowani przez powódź/osuwiska w 2010 roku. W ramach projektu można uzyskać jednorazową bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Szanowni Państwo.Informujemy o naborze na podprojekty w ramach mini-programu SMART+ "Innowacje w MŚP i promocja BRT" realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

Szanowni Państwo.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski