Biznes - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Biznes

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w Sieci” to otwarty projekt szkoleń z zakresu strategii marketingowych w Internecie, przeznaczony dla przedsiębiorców i pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski, realizowany w latach 2010- 2011.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network oraz II Europejskiego Tygodnia MSP zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczął nabór kandydatów do projektu Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych- Menedżer Projektu. Projekt jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii PK (CTT PK), Enterprise Europe Network działający w CTT PK oraz ośrodek Europe Direct zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą XVI LO w Tarnowie. Zajęcia prowadzone są w klasach o profilu przedsiębiorczości. W ramach prowadzonych zajęć młodzież zapoznawana jest z działalnością Biura Obsługi Przedsiębiorców, poznają zagadnienia związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz możliwościami jej dofinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej.

W magistracie doszło dziś do podpisania umowy o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej w Małopolsce Południowo-Wschodniej. Stronami są Gmina Miasta Tarnowa, Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Gmina Miasta Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Klaster Medycyna Polska Płd.-Wsch. oraz Ta...

Podczas najważniejszej konferencji rynku centrów handlowych w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej Shopping Center Forum & Awards 2010, której dziesiąta edycja miała miejsce w dniu 18.02.2010 w Warszawie, ogłoszono zwycięzców prestiżowej nagrody Shopping Center Awards 2010. W kategorii Najlepsze Centrum Handlowe Roku – zwyciężyło Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park Bielsko-Biała.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Urzędem Miasta Tarnowa zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Oraz Ośrodek Euraxess działające w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zapraszają na konferencję, która odbędzie się 11-12 marca 2010 w Sali konferencyjna „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski