Biznes

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. uzyskały nominację do Europejskiej nagrody Biznes dla Środowiska w kategorii „Proces” za „Technologię głębokiej redukcji azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków”. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w PKPP Lewiatan w Warszawie w dniu 1 lutego 2010 r., a nominacje wręczał Pan Adam Ździebło, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

W ślad za ogłoszeniem zaktualizowanego programu prywatyzacji, szeroką dyskusję na ten temat przeprowadzono podczas II Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego Tarnów 2009.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji w ramach Programu Priorytetowego dla Odnawialnych Źródeł Energii.

W oparciu o umowę pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a First Data Polska S.A., w kasach Urzędu Miasta można dokonywać wszystkich płatności za pomocą kart płatniczych.

Gmina Miasta Tarnowa we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Dziennikiem „Puls Biznesu” ma zaszczyt zaprosić na kolejne, czwarte już spotkanie związane z tematyką Alternatywnego Systemu Obrotu jakim jest Rynek Giełdowy NewConnect.

Tarnów odwiedziła grupa dwudziestu przedsiębiorców z hiszpańskiej Andaluzji. Celem spotkania było nawiązanie kontaktów handlowych i gospodarczych z lokalnymi przedsiębiorcami. W Hotelu Tarnovia odbyło się spotkanie biznesowe z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie naszego miasta.

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2009 roku Biuro Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rozwój działalności gospodarczej.

W dniach 8-9 lipca 2009 r. Małopolskę odwiedzi grupa ok. sześćdziesięciu przedsiębiorców z hiszpańskiej Andaluzji, których celem jest nawiązanie kontaktów handlowych i gospodarczych z małopolskimi przedsiębiorcami.

Urząd Miasta Tarnowa zlecił wykonanie badania sondażowego Instytutowi Badań Opinii – Homo Homini z Warszawy. Dotyczyło ono zmian planowanych na tarnowskim Burku.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski