Frączek w BWA

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Miejska zaprasza w piątek 20 lutego o godzinie 18.30 na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i grafik Franciszka Frączka vel Słońcesława z Żołyni.

Wystawa objęta jest patronatem Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i prezentowana będzie z okazji setnej rocznicy urodzin artysty. Gośćmi wernisażu będą: Jolanta Frączek-Burkacka i Błażej Burkacki.
Franciszek Frączek, pseudonim artystyczny Słońcesław z Żołyni – był malarzem i grafikiem. Urodził się w 1908 roku w Żołyni koło Łańcuta, zmarł 4 lipca 2006. Studiował przez rok w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Potem naukę kontynuował w gronie artystów skupionych w Szczepie Rogatych Serc - grupie artystycznej czerpiącej inspirację z kultury Słowian. Od momentu wstąpienia do Szczepu w roku 1939 aż do śmierci utożsamiał się z artystycznym credo grupy. W swojej twórczości inspirację czerpał z pogańskiej historii słowiańszczyzny oraz z kultury i tradycji ludowej. W życiu kierował się maksymą: Jeżeli zgubiłeś drogę i chcesz ją odnaleźć posłuchaj tętna tej ziemi. Jeśli ogłuchłeś na jej głos, szukaj jej w mitach ludu. Wydał dwa zbiory legend z okolic Łańcuta. Do momentu śmierci był ostatnim żyjącym członkiem Szczepu. Miał liczne wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i za granicą m.in. w Nowym Jorku, Lwowie, Wilnie, Chicago, Paryżu, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie